O konferenci

Hlavní témata: Nové právní předpisy, Littering a Udržitelnost obalů

9.

ročník

300+

účastníků

10

řečníků

Program konference

30. 3. 2023 v hotelu Aquapalace Praha

08:15 - 09:00

prezence účastníků + občerstvení

09:00 - 09:10

Zahájení konference

09:10 - 10:30

Aktuální právní předpisy

Problematické části návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

Rámcová pozice ČR k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech – Jan Maršák (Ministerstvo životního prostředí ČR)

Nejvýznamnější novinky v obalové legislativě – Jan Kořán (Advokátní kancelář KF Legal)

10:30 - 11:00

dopolední coffee break

11:00 - 12:30

Novinky pro klienty AOS EKO-KOM

Littering – úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů – Petr Šikýř (EKO-KOM) a Olga Dočkalová (Svaz měst a obcí ČR)

Zkušenosti z prověřování evidencí množství obalů – Vojtěch Kocman (Ernst & Young)

Zdravotní nezávadnost obalů potravin při povinném obsahu recyklátu – Jitka Sosnovcová (Státní zdravotní ústav)

12:30 - 13:30

oběd formou bufetu

13:30 - 15:00

Udržitelnost obalů „bez obalu“

Case study: výsledky LCA studie baleného jogurtu – David Lukáč (EKO-KOM), Marie Tichá (MT KONZULT) a Petr Tichý (MADETA)

Automatické třídění odpadů a jeho specifika – Roman Hubálek (TOMRA)

 

15:00 - 15:30

odpolední coffee break a možnost výměny zkušeností

                      Změna programu vyhrazena

10:30 – 15:00

Možnost odborných konzultací k dalším tématům (předsálí a salonek Bora)

Jaké obaly spotřebitelé preferují? Které obaly jsou pro ně udržitelné/recyklovatelné? Preferují je při svých nákupech? Jsou ochotni si za ně připlatit? – Jiří Remr (Markent)

Jak komunikovat udržitelnost našich produktů a služeb bez greenwashingu – Petra Koudelková (Fakulta sociálních věd UK)

Dotazování

Pošlete dotaz řečníkovi v průběhu konference.

Pořadatel konference

 

 

 

Díky spolupráci s Vámi, klienty, a obcemi jsme dokázali vybudovat stabilní a efektivní systém třídění odpadů. V současné době má možnost třídit odpady 99 % spotřebitelů v celé České republice a mají k dispozici více než 820 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.

Ročně se v systému EKO-KOM vytřídí a předá k dalšímu zpracování přes 1 milion tun odpadů z obalů. Díky aktivní spolupráci Vás, 21 292 klientů a 6 169 obcí zapojených v systému, je třídění odpadů stále dostupnější a kvalita této služby dosahuje celoevropsky vysoké úrovně.

 

 

Kontakt

konference.obaly@ekokom.cz

 

Místo konání:

hotel Aquapalace Praha

Pražská 137, Čestlice (sjezd z D1 Průhonice, Čestlice)

Jak k nám – Aquapalace Hotel Prague

 

        Parkování:        

resort Aquapalace disponuje dvěma parkovacími domy, parkovné je 100 Kč/den. Dále můžete využít parkoviště u okolních obchodních domů.

Ubytování:

je možné rezervovat přímo v hotelu Aquapalace: Aquapalace Hotel Prague – Rodinný & Wellness Hotel Praha

 

 

Konference je určena pro klienty AOS EKO-KOM a jejich účast je zdarma.