O konferenci

Hlavní témata: Novela zákona o obalech, Návrh nového Nařízení o obalech a obalových odpadech, Udržitelnost obalů

10.

ročník

300+

účastníků

9

řečníků

Program konference

21. 3. 2024 v hotelu Aquapalace Praha

08:15 - 09:00

Prezence účastníků + snídaně formou bufetu

09:00 - 09:10

Zahájení konference

09:10 - 10:30

Aktuální právní předpisy

Novela zákona o obalech – David Surý (MŽP)

Návrh Nařízení EP a EK o obalech a obalových odpadech a jeho dopad na Systém EKO-KOM – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

10:30 - 11:00

Dopolední coffee break

11:00 - 12:30

Povinnosti z Nařízení přímo platné pro výrobce aneb co za vás nevyřeší EKO-KOM – Iva Werbynská (OBALOVÝ INSTITUT SYBA)

Novinky pro klienty AOS EKO-KOM

Dopad novely zákona o obalech na Systému EKO-KOM – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

Nová smlouva pro klienty AOS EKO-KOM – Tomáš Linhart (Advokátní kancelář KF Legal)

Spotřebitelské postoje a životní prostředí – Lukáš Grolmus (EKO-KOM)

12:30 - 13:30

Oběd formou bufetu

13:30 - 15:00

Udržitelnost obalů a jejich recyklace „bez obalu“

Zkušenosti s automatizovanými třídícími linkami a jejich potenciál z pohledu třídění obalových odpadů – Martin Doležal (CAJKU ČR)

Chemická recyklace jako nezbytný nástroj pro splnění ambiciózních podílů obsahu recyklátu v obalech – Robert Suchopa (ORLEN Unipetrol RPA)

Recyklát v obalech na potraviny – Ivo Benda (greiner packaging slušovice)

 

15:00 - 15:30

Možnost výměny zkušeností

Změna programu vyhrazena

Dotazování

Pošlete dotaz řečníkovi v průběhu konference.

Pořadatel konference

 

 

 

Díky spolupráci s Vámi, klienty, a obcemi jsme dokázali vybudovat stabilní a efektivní systém třídění odpadů. V současné době má možnost třídit odpady 99 % spotřebitelů v celé České republice a mají k dispozici více než 820 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad.

Ročně se v systému EKO-KOM vytřídí a předá k dalšímu zpracování přes 1 milion tun odpadů z obalů. Díky aktivní spolupráci Vás, 21 200 klientů a 6 176 obcí zapojených v systému, je třídění odpadů stále dostupnější a kvalita této služby dosahuje celoevropsky vysoké úrovně.

 

 

Kontakt

konference.obaly@ekokom.cz

 

Místo konání:

hotel Aquapalace Praha

Pražská 137, Čestlice (sjezd z D1 Průhonice, Čestlice)

Jak k nám – Aquapalace Hotel Prague

 

        Parkování:        

resort Aquapalace disponuje dvěma parkovacími domy, parkovné je 100 Kč/den. Dále můžete využít parkoviště u okolních obchodních domů.

Ubytování:

je možné rezervovat přímo v hotelu Aquapalace: Aquapalace Hotel Prague – Rodinný & Wellness Hotel Praha

 

 

Konference je určena pro klienty AOS EKO-KOM a jejich účast je zdarma.

 

 

 

 

 

 

GDPR
Účastník konference OBALY 2024 bere na vědomí, že EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO-KOM, a.s.“), jakožto správce zpracovává v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu 3 let, osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci na konferenci OBALY 2024, na základě oprávněného zájmu EKO-KOM, a.s., na zjištění účasti na akci a za účelem vedení evidence o účasti na akci. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se akce zúčastnit. Účastník konference je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO-KOM, a.s., na: gdpr@ekokom.cz.
EKO-KOM, a.s., tímto účastníka konference informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že EKO-KOM, a.s., provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat EKO-KOM, a.s., o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník konference má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.
Další informace naleznete zde: GDPR a Cookies – EKO-KOM (ekokom.cz)