GDPR

 

Účastník konference OBALY 2024 bere na vědomí, že EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO-KOM, a.s.“), jakožto správce zpracovává v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu 3 let, osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci na konferenci OBALY 2024, na základě oprávněného zájmu EKO-KOM, a.s., na zjištění účasti na akci a za účelem vedení evidence o účasti na akci. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se akce zúčastnit. Účastník konference je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO-KOM, a.s., na: gdpr@ekokom.cz.

 

EKO-KOM, a.s., tímto účastníka konference informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že EKO-KOM, a.s., provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat EKO-KOM, a.s., o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník konference má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Další informace naleznete zde: GDPR a Cookies – EKO-KOM (ekokom.cz)