Třetí ročník konference se konal 15. března 2016 a objevila se zde nová témata: porovnání systémů EPR (rozšířené odpovědnosti výrobců) v Evropě a také audity u klientů systému EKO-KOM.

 

Prezentace si můžete stáhnout kliknutím na jejich jednotlivé názvy:

 

Aktuality

Aktuality z Evropské unie: Circular economy package – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

Slovensko – nové právní předpisy a jejich uvádění do praxe – Miroslav Jurkovič (Slovenské průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí)

Porovnání systémů EPR v EU – Lukáš Grolmus (EKO-KOM)

 

Novinky pro klienty AOS EKO-KOM:

Audity u klientů systému EKO-KOM – Jan Fanta a Pavel Hrnčiar (Ernst & Young)

Úpravy poplatkové struktury – Petr Šikýř (EKO-KOM)

Obal příznivý životnímu prostředí – Hana Hradecká (EKO-KOM)

 

Case study „Skleněné obaly a jejich recyklace“

Aktuální trendy využití skleněných obalů z pohledu výrobce potravin – Petr Kopáček (Hamé)

Systémy třídění, sběru a úpravy skleněných obalových odpadů v ČR – Martin Lochovský (EKO-KOM)

Konec je vždy novým počátkem (recyklace skleněných obalů) – Robert Antoš (AMT)