Druhý ročník konference OBALY se konal 17. března 2015 a kromě aktuálních informací se věnoval tématům Zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Papírové obaly a jejich recyklace.

 

Prezentace si můžete stáhnout kliknutím na jejich jednotlivé názvy:

 

Aktuality z Evropské unie a AOS EKO-KOM – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

 

Novinky pro klienty AOS EKO-KOM

Evidence obalů – Petr Šikýř (EKO-KOM)

Komunikační osvětová kampaň – Lukáš Grolmus (EKO-KOM)

Projekt Zodpovědná firma – Hana Hradecká (EKO-KOM)

 

Zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Ekonomika tříděného sběru a recyklace komunálních obalových odpadů – Martina Vrbová (EKO-KOM)

Tříděný sběr a využití odpadů z perspektivy obcí – Pavel Drahovzal (Svaz měst a obcí ČR)

Význam spolupráce komunálního sektoru a obalového průmyslu – Dan Jiránek (předseda Svazu měst a obcí ČR)

Aktuální vývoj segmentů obalového trhu – zejména papírových obalů – Vladimíra Šebková (GfK Czech)

 

Case study „Papírové obaly a jejich recyklace“

Aktuální trendy v konstrukcích obalů z vlnitých lepenek – Martin Hejl (THIMM Packaging)

Systémy třídění, sběru a úpravy papírových obalových odpadů v ČR – Martin Lochovský (EKO-KOM)

Úskalí recyklace papírových obalů – David Petráček (EURO WASTE)