Čtvrtý ročník konference se konal 28. března 2017 a kromě novinek z EU se zabýval i novými právními předpisy na Slovensku. Nově se na programu objevila větší diskuse na téma „Požadavky subjektů z oblasti hospodaření s komunálními odpady na AOS EKO-KOM“.

 

Prezentace si můžete stáhnout kliknutím na jejich jednotlivé názvy:

 

Aktuality

Novinky v zákoně o obalech + aktuality z EU: Circular economy package II – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

Slovensko – rok poté: praktické zkušenosti se zaváděním nových právních předpisů v oblasti obalů a odpadů – Miroslav Jurkovič (SLICPEN)

 

Novinky pro klienty AOS EKO-KOM

Zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Panelová diskuse „Požadavky subjektů z oblasti hospodaření s komunálními odpady na AOS EKO-KOM“

Struktura nákladů na provoz systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů  – Lukáš Grolmus (EKO-KOM)

 

Case study „Nápojové kartony a jejich recyklace“

Aktuální trendy v konstrukcích obalů z nápojových kartonů – Štěpán Ledvina (Tetra Pak)

Systémy třídění, sběru a úpravy nápojových kartonů v ČR  – Martin Lochovský (EKO-KOM)

Úskalí recyklace nápojových kartonů – Jan Novák (JIP Větřní)