První ročník konference OBALY se konal 18. března 2014. Přední čeští i zahraniční odborníci se zabývali environmentálními aspekty obalů z hlediska legislativního, technického i socioekonomického a také spotřebitelskými preferencemi.

 

Prezentace si můžete stáhnout kliknutím na jejich jednotlivé názvy:

 

Aktuality

Aktuální informace o systému EKO-KOM – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

Aktuality z Evropské unie a porovnání systémů zpětného odběru odpadů z obalů v EU – Joachim Quoden (EXPRA)

Aktuální stav obalové legislativy, kontrolní činnost v rámci Zákona o obalech – Jan Kořán (Advokátní kancelář KF Legal)

Auditing, struktura použití odměn – tzv. „vyúčtování“ sdruženého plnění – Petr Šikýř (EKO-KOM)

 

Spotřebitel a životní prostředí

Vývoj postojů obyvatel – Jiří Remr (Markent)

Komunikační aktivity AOS EKO-KOM – Lukáš Grolmus (EKO-KOM)

Využití sociálních médií v komunikaci – Tomáš Nádr (Havas Worldwide Prague)

Aktuální vývoj segmentů obalového trhu – Vladimíra Šebková (GfK Czech)

 

Case study „Plastové obaly a jejich recyklace“

Systémy třídění, sběru a úpravy plastových obalů v ČR – Martin Lochovský (EKO-KOM)

Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady – Petr Balner (EKO-KOM) a Tomáš Vaněk (Ústav experimentální botaniky AV ČR)

Vlastnosti obalů z PET a vliv na jejich následnou recyklaci – Miroslav Fojt (Plastic Technologies & Products)