Šestý ročník konference se konal 21. března 2019 a hlavními tématy byly nové evropské směrnice: Circular Economy Package (CEP) a Single-used plastics (SUP).

 

Prezentace si můžete stáhnout kliknutím na jejich jednotlivé názvy:

 

CEP a SUP & OBALY & EKO-KOM 

Obaly a obalové odpady v ČR v kontextu evropské legislativy  – Jaromír Manhart (MŽP)

Jaké novinky přinesou směrnice CEP a SUP pro klienty AOS EKO-KOM? – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

Systém EKO-KOM a řešení plnění požadavků CEP i SUP – Petr Balner (EKO-KOM)

Recyklovatelnost obalů ve vazbě na technologie a ekonomiku odpadového hospodářství  – Martin Lochovský (EKO-KOM)

Možnosti recyklace využitelných obalů obsažených v SKO – Michal Stieber (Aquatest)

Potřeba vzdělávání a osvěty spotřebitele nikdy nekončí – Lukáš Grolmus (EKO-KOM)

 

Ekomodulace a ekodesign obalů – Petr Šikýř (EKO-KOM)

AOS EKO-KOM jako součást posuzování dopadu obalů na životní prostředí – Martin Fojtík (EKO-KOM)

Význam LCA pro design a recyklaci obalů – Marie Tichá (MT KONZULT)

Ekodesign obalů vlastní značky – Lukáš Mikloš (TESCO)

Jak dále s plasty? Nestlé v 21. století – Jana Blecherová (NESTLÉ)

 

CEP a SUP jako nástroj „zeleného marketingu“ – Zbyněk Kozel (EKO-KOM)

Alternativní obalové materiály – biologicky rozložitelné plasty a bioplasty: